CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ

HN OFFICE: Tầng 3, 24 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

HCM OFFICE: 265 Gò Dưa,Thị trấn 2,P.Tam Bình,Q. Thủ Đức, HCM, VN

Tel: 02437349566

Email: info@dvpx.vn


30-08-2016 13:38

STT Trích yếu Ngày ban hành Số hiệu Cơ quan ban hành Tải về
1 Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tia X - GIới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc 30/06/2016 30/2016/TT-BYT Bộ Y tế
2 Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ ion hóa - Giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc 30/06/2016 29/2016/TT-BYT Bộ Y tế
3 Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại - Mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc 30/06/2016 23/2016/TT-BYT Bộ Y tế
4 Thông tư Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân 13/06/2016 10/2016/TT-BKHCN Bộ KH&CN
5 Về việc tăng cường công tác quản lý an toàn, an ninh nguồn phóng xạ 04/11/2014 4050/CT-BKHCN Bộ KH&CN
6 Về việc tăng cường bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ 10/07/2015 17/CT-TTg Chính phủ
7 Thông tư quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 22/04/2016 06/2016/TT-BKHCN Bộ KH&CN
8 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế 25/03/2016 02/2016/TT-BKHCN Bộ KH&CN
9 Thông tư Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ 04/04/2016 04/2016/TT-BKHCN Bộ KH&CN
10 Luật số 97/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Phí và lệ phí 25/11/2015 97/2015/QH13 Quốc hội
11 Luật số 90/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Khí tượng thủy văn 23/11/2015 90/2015/QH13 Quốc hội
12 Luật số 88/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Kế toán 20/11/2015 88/2015/QH13 Quốc hội
13 Luật số 89/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Thống kê 23/11/2015 89/2015/QH13 Quốc hội
14 Luật số 86/2015/QH13 của Quốc hội : Luật An toàn thông tin mạng 19/11/2015 86/2015/QH13 Quốc hội
15 Luật số 96/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Trưng cầu ý dân 25/11/2015 96/2015/QH13 Quốc hội
16 Luật số 98/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 26/11/2015 98/2015/QH13 Quốc hội
17 Luật số 94/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 25/11/2015 94/2015/QH13 Quốc hội
18 Luật số 87/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 20/11/2015 87/2015/QH13 Quốc hội
19 Luật số 99/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 26/11/2015 99/2015/QH13 Quốc hội
20 Luật số 95/2015/QH13 của Quốc hội : Bộ Luật Hàng hải Việt Nam 25/11/2015 95/2015/QH13 Quốc hội
 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 
 

Director

  Bùi Mạnh Cường
 +84 935130000
 cuong@dvpx.vn

Deputy Director

  Đào Văn Chỉnh
 +84 902 234 487
 services@dvpx.vn

  

Technical Chief

  Nguyễn Văn Cường
 +84 962331933
  technic@dvpx.vn

Transport Dept

  Bùi Minh Phương
 +84 968 377 899
  logistics@dvpx.vn

  2015 Manager by Cuong Nguyen Van - Tel: +84 9 62331933 All information on the website is the copyright of Radioisotopes one member company limited